Meer resultaten voor ict

ict
ICT-infrastructuur Wikipedia.
ICT-Infrastructuur is het geheel van ICT-voorzieningen dat nodig is om een land, bedrijf of instelling, te ondersteunen bij een reeks van bedrijfskundige processen zoals financiën, logistiek, planning, verslaglegging, rapportages en communicatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door het verwerken, opslaan, en transporteren van digitale data.
Offline ICT Wikipedia.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Offline is Engels voor het niet verbonden zijn met het internet en is de tegenhanger van online verbonden zijn met het internet. Deze term wordt veel gebruikt in communicatieprogramma's' zoals MSN, ICQ en mIRC.
Doorlooptijd ICT Wikipedia.
De doorlooptijd in de ICT is de tijd tussen aanvang van een Incident of wijziging en het sluiten ervan. Dit wil zeggen: de tijd tussen aanvang van een gemelde storing of verandering in de service en de beëindiging of afhandeling daarvan.
ICT'er' Wikipedia.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Een ICT'er' is iemand die werkzaam is in de ICT-branche. ICT staat voor informatie en communicatietechnologie. Aanvankelijk werd de term IT'er' gebruikt. Omdat informatietechnologie daarna veelal in combinatie met communicatietechnologie wordt toegepast is de oude term in onbruik geraakt.
Exploitatie ICT Wikipedia.
Met het begrip exploitatie in de informatica wordt bedoeld het ter beschikking stellen utiliseren, faciliteren van computer infrastructuur aan de eindgebruikers, teneinde aan het gestelde dienstenniveau of aan de verwachtingen van de klant te voldoen, inclusief het signaleren van nieuwe wensen.
Incident ICT Wikipedia.
Een incident is in de ICT een verstoring in de dienstverlening waardoor de te verwachten service in zijn geheel of gedeeltelijk is verdwenen of dreigt te verminderen. Volgens ITIL wordt een incident aangemeld door de Helpdesk of Servicedesk. De incidentcoördinator monitort de doorlooptijd van de openstaande incidenten gedurende het proces van registratie tot afsluiten van het incident.
Convergentie ICT Wikipedia.
Op het gebied van informatie en communicatietechnologie wordt met convergentie het fenomeen bedoeld dat verschillende technologieën en marktpartijen naar elkaar toe groeien. Vroeger was er duidelijk een verschil tussen het telefonienet, het televisienet, de radio en andere vormen van gegevens-overdracht.
ICT Wikipedia.
Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met ICT of met ICT in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van ICT inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van ICT en verwijzingen daarnaartoe.

Contacteer ons