Zoeken naar subsidie

subsidie
Subsidies Provincie Zuid-Holland.
Normaliter wordt een subsidieontvanger extra gekort op zijn subsidie als de subsidie wordt verlaagd omdat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zijn verricht, of niet aan de subsidieverplichtingen is voldaan en dit niet onverwijld is gemeld bij de provincie.
Subsidie in de aanbodlijn Economielokaal.
Door de subsidie gaat de aanbodlijn die de leveringsbereidheid weergeeft dus omlaag. Subsidie met een vast bedrag per product. Zoals eerder besproken aanbod, verkoopbereidheid geeft de aanbodlijn aan welk bedrag producenten minimaal willen ontvangen voordat zij bereid zijn een bepaalde hoeveelheid te leveren.
Subsidie Wikipedia.
Vormen van subsidie zijn onder meer: achtergesteld krediet, garanties en investeringspremies. Verschillende activiteiten zijn zonder subsidie van de overheid niet mogelijk of worden onbetaalbaar voor gebruikers. Zo worden kunstuitingen zoals toneel, muziek en musea gesubsidieerd, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs en het openbaar vervoer ontvangen subsidie.
Den Haag Subsidies.
Subsidies innovatieve welzijnsprojecten, jeugdbeleid, toegankelijkheid voor maatschappelijke organisatie, emancipatie, ouderenactiviteiten. Subsidie voor innovaties in het onderwijs, peuterspeelzalen, studentenorganisaties, leerlingenvervoer, onderwijsbeleid. Subsidies voor accommodaties sportverenigingen, compensatie OZB, energiebesparing, topsportevenementen, congresdeelname en fondsen. Een overzicht van alle subsidies die de gemeente in de voorafgaande jaren heeft verstrekt.
Subsidie woningisolatie en duurzame energie Milieu Centraal.
Subsidie woningisolatie en duurzame energie. Met subsidie wordt isolatie en energie besparen voor jou nog aantrekkelijker. Milieu Centraal zet de landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidiepotjes op een rij. Met dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en HR of triple glas bespaar je veel energie.
Subsidie energiebesparing eigen huis Milieu Centraal.
Financiering energie besparen. Subsidie energiebesparing eigen huis. Subsidie energiebesparing eigen huis. Heb je plannen om je dak, buitenmuren, vloer of ramen te isoleren? Als je 2 of meer delen van je huis laat isoleren, kun je een flinke subsidie krijgen uit de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis SEEH.
Subsidies financiering RVO.nl Rijksdienst.
Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen. Versnelde klimaatinvesteringen industrie. Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO 2 verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar. Direct regelen Open. Voorlichtings en afzetbevorderingsacties. Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie.

Contacteer ons